2015. aasta humanitaarabieelarved peavad kasvama, sest põgenikke tuleb juurde

2015. aasta humanitaarabieelarved peavad kasvama, sest põgenikke tuleb juurde

Euroopa Liit ja ÜRO peavad senisest enam panustama konfliktikolletest pärit põgenikele toidu ja muu humanitaarabi andmisel, sest lahendamata ning uued konfliktid toodavad põgenikke juurde. Et…

Read Article →
USA Senati piinamisjuhtumite raport ei tohi tähendada tagasitõmbumist edasises terrorismivastases võitluses

USA Senati piinamisjuhtumite raport ei tohi tähendada tagasitõmbumist edasises terrorismivastases võitluses

USA Senati raportis avalikustatud piinamise kasutamine ning kinnipeetavate julm ja ebainimlik kohtlemine on pälvinud laialdast hukkamõistu. Need toimepandud kuriteod ja sellega kaasnenud pahameel ei tohi…

Read Article →