Soovime Euroopa Liidu välisteenistuselt tuge Eesti ja Briti laevakaitsjate kojupääsemiseks

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet esitas Indias viibivaid Eesti ja Briti laevakaitsjaid puudutava arupärimise Euroopa Liidu välisasjade kõrgele esindajale Federica Mogherinile. Arupärimise allkirjastasid ka teised Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmed.

Paeti sõnul küsitakse arupärimises, mida ELi välisteenistus saab omalt poolt teha, et aidata kaasa Eesti ja Briti kodanikest laevakaitsjate võimalikult kiirele naasmisele kodumaale. Samuti soovitakse ELi välisasjade esindaja ja välisteenistuse kaasabi teema tõstatamisel Indiaga suhtlemisel.

Urmas Paet ütles, et Eesti on suhtlemises India võimudega järjekindlalt soovinud Eesti kodanike kodumaale lubamist, kuid kahjuks seni tulemusteta. “See juhtum on kestnud liiga kaua ning kannatavad nii Eesti kui Briti kodanikud ja nende lähedased. Inimestel on tekkinud nii majanduslikke kui tervisemuresid, rääkimata emotsionaalsest pingest. Soovime, et ka Euroopa Liit tõstataks selle teema kohtumistel India esindajatega,” ütles ta.

Paeti sõnul ei kaasne praeguse edasikaebamismenetlusega India ülemkohtus toiminguid, mis nõuaksid laevakaitsjate hoidmist Indias. “Seega tuleks lubada meestel kodumaale naasta,” lisas ta.

“Humanitaarkaalutlustel saaks ja tuleks mehed koju tagasi lubada. See lugu on kestnud juba üle aasta ja Tamil Nadu ülemkohus tegi õigeksmõistva otsuse juba juulis,” lisas ta.