Lõuna-Sudaani humanitaarkatastroof vajab kiiret sekkumist

Euroopa parlamendi liige Urmas Paet tegi Euroopa parlamendis avalduse seoses Lõuna-Sudaani katastroofilise humanitaarolukorraga.

Paet ütles avalduses, et Lõuna-Sudaani elanike olukord on pideva konflikti tagajärjel katastroofiline. “3,8 miljoni Lõuna-Sudaani inimese elu sõltub otseselt humanitaarabist. Samas pole seda abi kaugeltki piisavalt. Euroopa Liit peab igakülgselt kaasa aitama konflikti lõpetamisele Lõuna-Sudaanis ning vaatama koostöös ÜRO ja teiste doonoritega üle humanitaarabi vajaduste ja võimaluste seisu,” sõnas ta.

Paet lisas, et vajadusel tuleb kokku kutsuda rahvusvaheline Lõuna-Sudaani doonorkonverents. “Samas tuleb ära hoida humanitaarabi jõudmine relvastatud rühmituste kätte ning tagada tuleb abitöötajate julgeolek,” ütles ta avalduses.

Paet ütles avalduses, et vägivalla ja inimõiguste rikkumiste eest vastutajad tuleb toimetada kohtu ette ning kaasata tuleks Rahvusvaheline Kriminaalkohus.