Euroopa Liit peab tõkestama Ukraina kriisi tõttu tekkivaid seesmisi vastuolusid

Euroopa Parlamendis Brüsselis toimunud Venemaa-suunalise poliitika arutelul ütles Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet, et praegu on oluline seista vastu Venemaa katsetele Euroopa Liitu lõhestada.

“Vene agressioon Ukrainas ja seoses sellega kehtestatud sanktsioonid on kohati tekitanud ELi sees pingeid. Nii on mõne riigi juhid teinud avaldusi, mis on vastuolus Euroopa Liidu kui terviku poolt seoses sanktsioonidega otsustatuga. Selge, et Venemaa püüab seda olukorda ära kasutada ning ELi liikmesriikide vahel pingeid tekitada. Seda aga ei tohi lasta juhtuda,” ütles ta.

Paet lisas, et EL on Venemaa suhtes sanktsioonid kehtestanud konkreetsetel põhjustel, mis on otseses seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas. “Sanktsioonid ei saa lahjeneda enne, kui nende põhjused pole ära langenud. See positsioon peab olema järjekindel ka tulevikus Venemaaga suhtlemisel,” ütles Paet.

Paeti sõnul on siiski ka praegu veel näiteks Euroopa Parlamendis poliitilisi jõude ja poliitikuid, kes ei jaga Euroopa Liidu ühtseid positsioone Venemaa agressiooni osas Ukrainas. “Seega tuleb jätkata tööd ELi sees, et Ukrainas toimuvat ja sellega seotud riske mõistetaks,” ütles ta.

Euroopa Parlamendis toimunud Venemaa-arutelul toetati Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika ühtsuse tugevdamise vajadust, seda eriti praeguse Ukraina-kriisi näitel.