Naistevastase vägivalla tõkestamiseks tuleb jõuda nulltolerantsini

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet ütles Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istungil naistevastase vägivalla vastu võitlemise arutelul, et Euroopa Liit peab tegema oluliselt rohkem, et naistevastane vägivald hakkaks vähenema ning selle suhtes tuleb saavutada nulltolerants.

Esimeste sammudena tuleks Paeti sõnul Euroopa Parlamendis ja kõigis ELi liikmesriikides otsustada ühineda Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga. “See on vähim, mida teha saab, kuid isegi selle konventsiooni on ratifitseerinud vaid kaheksa ELi liikmesriiki. Lisaks tuleb ELil kiiresti välja töötada täiendavad õiguslikud meetmed, et naistevastast vägivalda peatada,” ütles ta.

Paet lisas, et naistevastase vägivalla kõik vormid rikuvad tõsiselt inimõigusi ning takistavad või teevad võimatuks naistel omada põhiõigust elule, turvalisusele, vabadusele, väärikusele ning kehalisele ja emotsionaalsele puutumatusele. “Naistevastasel vägivallal on maailmas palju vorme perevägivallast süsteemse vägivallani poliitilistel eesmärkidel. Mingil juhul ei tohi aktsepteerida vägivalla õigustamist kultuuriliste eripärade või traditsioonidega,” ütles Paet Euroopa Parlamendi istungil.

Tema sõnul peab naistevastase vägivalla tõkestamiseks jõudma nulltolerantsini.