Moldova tänased valimised määravad riigi tuleviku

Tänased Moldova parlamendivalimised määravad paljuski selle riigi tuleviku. Moldova kodanikel on valik, kas Moldova jätkab liikumist euroopaliku õigusriigi suunas või allub Venemaa soovile olla tema mõjusfääris ning asutatavas Euraasia Liidus.

Moldova on juba palju teinud, et saada normaalseks euroopalikuks riigiks, kuid palju on veel ka teha. Samas on ühiskonnas jätkuvalt tugevaid jõude, kes sooviksid, et Moldova oleks Venemaa mõju all ega areneks demokraatlikuks õigusriigiks, Seetõttu on ka tänased valimised määrava tähtsusega.

Euroopa Liit usaldab Moldovat ning seetõttu said Moldova kodanikud ELi idapartnerluse riikidest esimesena kevadel viisavaba pääsu Euroopa Liitu ning EL ja Moldova sõlmisid assotsiatsiooni- ja vabakaubanduslepingu, mille Euroopa Parlament ratifitseeris kaks nädalat tagasi. See kõik häirib Venemaad, mistõttu on Moldova suhtes kehtestatud erinevaid sanktsioone. Samas peab kõigil riikidel olema võimalus oma tulevikku ise määrata ja loomulikult kehtib see ka Moldova kohta.

Moldova tulevikku häirib jätkuvalt Venemaa toel tegutsev Transnistria külmutatud konflikti piirkond. See olukord vajab kiiret lahendust, sest vastasel korral jääb see ka edaspidi Moldova olukorda pingestama ning normaalset arengut häirima.