Piirilepinguga venitamisest

Palusin Euroopa Liidu välisteenistuselt ja välisasjade kõrgelt esindajalt Federica Mogherinilt hinnangut Venemaa soovimatusele liikuda edasi Eesti-Vene piirilepete ratifitseerimisega.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lepingud kirjutati alla veebruaris ning Eesti parlament alustas ratifitseerimisprotsessi, viies läbi esimese lugemise. Samas lepiti kokku, et teist lugemist ja lõpphääletust ei vii Eesti Riigikogu läbi enne, kui ka Vene parlamendis on piirilepete ratifitseerimine alanud. Senini pole Venemaa sellega alustanud.

Piirilepete ettevalmistamine on kestnud üle 20 aasta eesmärgiga fikseerida riigipiir, mida mõlemad pooled aktsepteerivad. Selgelt fikseeritud, tunnustatud ja väljaehitatud riigipiir on ka julgeoleku ja turvalisuse oluline komponent. Seega oleks oluline, et need lepingud ka jõustuksid.

Soovin saada Euroopa Liidu välisteenistuse hinnangut Venemaa-poolsele piirilepete ratifitseerimisprotsessi alustamisega viivitamisele. Esitasin sellekohased küsimused ELi välisteenistusele.