ELi idapartnerluse riikidel on soodne aeg kiireteks muutusteks

Kõigil idapartnerluse riikidel – Ukrainal, Moldoval, Gruusial, Valgevenel, Aserbaidzaanil ja Armeenial – on praegu soodne aeg põhimõtteliste demokraatlike reformide kiireks jätkamiseks või alustamiseks, sest selleks on ELi igakülgne toetus.

Ukrainal tuleks panna lähikuudel suurt rõhku korruptsioonivastasele võitlusele ja oluliste reformide läbiviimisele. Riigi muutumine läänelikuks demokraatiaks võtab kaardid käest ka neil, kes eelistavad seni ELi ja demokraatliku Euroopaga koostööd mitte teha. See puudutab ka näiteks Moldovat, ks valimised andsid napi edu Euroopa-meelsetele jõududele.

Idapartnerluse riikide ühiskonnad hakkavad väsima täitmata lubadustest ning ülim aeg on panustada kiiretele demokraatlikele muutustele. EL ja seal hulgas Eesti on valmis panustama nii muutuste toetuseks vajaliku rahalise toega kui teadmiste ja ekspertidega.

On oluline, et järgmisel ELi idapartnerluse tippkohtumisel poole aasta pärast Riias oleks võimalik näha selget mõõdetavat edasiminekut nende riikide arengud.