EL välisesindustele kriisiolukordades inimeste abistamise ülesanne

Saatsin Euroopa Komisjonile pöördumise, kus toonitasin, et Euroopa Liidu välisteenistus peaks välja arendama konsulaarabi andmise funktsiooni, et kriisiolukordadesse sattunud Euroopa Liidu kodanikud saaksid vajadusel abi ka ELi välisesindustest.european-commission-building-flags-610

Euroopa Liidul on lai välisesinduste võrgustik, millele tuleks anda ka konsulaarfunktsioon, et kriisiolukordadesse sattunud ELi riikide kodanikud saaksid nendest ka abi. Eriti oluline on see väiksematele ja keskmise suurusega liikmesriikidele, kel pole välisesindusi kõikjal maailmas. Ka Eesti kodanikel oleks sellest võita.

Kui juba on tehtud suur kulutus ja avatud ELi välisesindused paljudes riikides, siis oleks mõistlik anda lisaväärtus ka ELi riikide kodanikele konsulaarfunktsiooni näol. Seni on see põrkunud mõne Euroopa suurriigi tahtmatuse taha, kuid enamik ELi liikmesriike pooldab ELi välisesindustele lisaväärtuse andmist.