ISILi kuriteod tuleb anda Rahvusvahelise Kriminaalkohtu uurida

ISILi inimsusevastased kuriteod tuleb anda uurida ja karistada Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule.
_75765424_isisisil2
Rahvusvaheline kogukond, seal hulgas Euroopa Liit peab tegema kõik, et ISILi jõhkrused ja inimõiguste massiline rikkumine Iraagis ja Süürias lõpetada. See peab puudutama ka täielikku relvasaadetiste- ja finantseerimiskeeldu. Samuti tuleb teha kõik, et takistada ISILil uute võitlejate värbamist, seal hulgas Euroopast.

Koostöös ÜROga tuleb saavutada ISILi kuritegude uurimise ja süüdlaste karistamise andmine Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule. Karistamatus õhutab vaid uutele kuritegudele.

Samuti tuleb suurendada humanitaarabi panust põgenikele. See peab olema ka Eestile prioriteetsel kohal. Euroopa Liit peab olema valmis uue doonorkonverentsi kokkukutsumiseks, et vägivalla eest põgenejaid aidata.

Tegin  Euroopa Parlamendis avalduse, et ISILi tegevuse näol on praeguses maailmas tegemist ühe kõige julmema ja küünilisema ilminguga inimsuse ja inimõiguste vastu.