Euroopa Liidu liikmesriigid peavad suurendama toetust Ukraina põgenikele

Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid kiiresti kujundama võimalikult sarnase hoiaku Ida-Ukrainast pärit põgenike toetamisse.

See puudutab nende ligi 600 000 inimese tõhusat abistamist, kes on saanud varjupaika Ukraina teistes piirkondades, aga ka Euroopa Liidus Ida-Ukrainast põgenenud inimestele ajutise kaitse ja varjupaiga andmist.

Loomulikult on kõige olulisem sõja ja vägivalla lõpetamine Ida-Ukrainas ning Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamine, kuid samal ajal tuleb kannatavaid inimesi maksimaalselt abistada.

On sümboolne ja praktiliselt oluline, et Euroopa Liidu liikmesriigid ratifitseeriksid võimalikult kiiresti ELi ja Ukraina assotsiatsioonileppe. Seda lubati kiiresti teha, kuid praeguseks on 28 ELi riigist ainult seitse selle leppe ratifitseerinud. Seal hulgas Eesti.

Ka on väga oluline kiiresti edasi liikuda viisavabaduse kehtestamisega Ukraina kodanikele. See on Ukraina ühiskonnale tähtis. Kevadel said Moldova kodanikud ELilt viisavabaduse ning nüüd tuleks teha see otsus ka Ukraina kodanike suhtes.

Tema sõnul tuleb tõsiselt tegelda ka edasiste inimõiguste rikkumiste ärahoidmisega annekteeritud Krimmis ja Donbassis.

Euroopa Parlamendi Ukraina sõprusrühma kuulub 47 liiget, kes kohtusid täna Ukraina uue parlamendi erinevate fraktsioonide esindajatega.