Eesti peaks kiiresti ratifitseerima naistevastase vägivalla vastu suunatud Istanbuli konventsiooni

Eesti ja paljud teised Euroopa riigid peaksid kiiresti ratifitseerima naistevastase vägivalla vastu võitlemisega tegeleva Istanbuli konventsiooni. Samuti tuleb täiendada koolide õppekavasid nii, et saadav haridus kujundaks selliseid väärtushinnanguid, mis sobivad 21. sajandisse.

Naistevastane vägivald ainult arengumaade probleem, vaid on paraku levinud ka kõrgeltarenenud riikides, seal hulgas Euroopas. “Selles suhtes peab valitsema nulltolerants ning seda tuleb käsitleda, kui iga muud rasket kuritegu.

Mingil juhul ei ole aktsepteeritav naistevastase vägivalla põhjendamine kultuuriliste või traditsiooniliste eripäradega.

Ka Eesti saab siin teha rohkem, näiteks kiiresti ratifitseerida Istanbuli konventsiooni ning kutsuma üles ka teisi riike seda tegema. Samuti suunama arengukoostöö vahendeid naiste olukorra parandamisele arenguriikides.