Ainult 7 ELi riiki on ratifitseerinud ELi-Ukraina assotsiatsioonileppe

Euroopa Liidu liikmesmaad peavad tõstma tempot ELi ja Ukraina assotsiatsiooni- ja vabakaubanduslepingu ratifitseerimisel, et need kokkulepped saaksid võimalikult ruttu jõustuda.

Praeguseks on ELi-Ukraina assotsiatsioonileppe ratifitseerinud lisaks Euroopa Parlamendile veel ainult seitse ELi liikmesriiki, mis ei vasta kevadel väljendatud hoiakutele ega Ukraina praegusele toetusvajadusele. Kui pärast dramaatilisi sündmusi Ukrainas jõuti suve algul lõpuks ELi ja Ukraina assotsiatsioonileppe allkirjastamiseni, siis lubati need lepped jõustumiseks ka võimalikult kiiresti ratifitseerida, kuid 28 liikmesriigist vaid seitse ei ole just hiilgav tulemus.

Loodan, et poole aasta pärast Riias toimuvaks ELi idapartnerluse tippkohtumiseks on kõik ELi liikmesriigid lubaduse täitnud ja Ukrainaga sõlmitud assotsiatsioonileppe ratifitseerinud. Praeguses keerulises olukorras vajab Ukraina igakülgset toetust ning eriti varasemate kokkulepete täitmist.IMG_0558.JPG