Rahvusvahelist õigust tuleb muuta nii, et sõjalennukid ei tohiks lennata sisselülitamata sidesüsteemideta.

Viimasel ajal on oluliselt tihenenud Vene sõjalennukite lennud rahvusvaheliste vete kohal Euroopa õhuruumis. Need lennukid lendavad valdavalt sisselülitamata transponderiteta, mistõttu ei näe neid teised lennukid ega tsiviillennujuhid. See on põhjustanud viimasel ajal mitmeid ohtlikke intsidente.

Eesmärk on muuta rahvusvahelist õigusruumi nii, et ka sõjalennukid oleksid kohustatud transponderid ja teised sideseadmed sisse lülitama tagamaks lennuohutus. Oluline on teemale tähelepanu pöörata ja püüda probleem lahendada enne, kui juhub suurem õnnetus. Ka Läänemere piirkonnas on Vene sõjalennukite liikumine oluliselt tihenenud ning see on suurendanud riski. Pealegi on Läänemere ääres mitu tiheda liiklusega lennujaama nagu Kopenhaagen, Stockholm, Helsingi, Riia, Tallinn ja Gdansk, mille läheduses on lennuliiklus tihe, lennukid muudavad kõrgust ning teevad manöövreid.

Rahvusvaheline tsiviillennunduse konventsioon kohustab riike tagama lennuohutus, kuid samas on reguleerimata sõjalennukite lendamise nõuded ja nende seos ohutuse tagamisega. Seetõttu tegingi Euroopa Parlamendis resolutsiooniettepaneku, et Euroopa Komisjon asuks kujunenud olukorra muutmisega tegelema, et kaitsta lennureisijate elu ja turvalisust.