Euroopa Parlament hääletab ELi ja Gruusia assotsiatsioonilepet

Homme on Euroopa Parlamendis Euroopa Liidu ja Gruusia assotsiatsioonilepingu ratifitseerimise hääletus.

Leping aluse ELi ja Gruusia poliitiliste suhete süvendamiseks ja majanduslikuks integratsiooniks.

Euroopa Parlament on heaks kiitnud lepingud Ukraina ja Moldovaga ning teeb seda homme loodetavasti ka Gruusia assotsiatsioonilepinguga. Arvestades Gruusia arenguid ning samas pingestatud olukorda külmutatud konfliktide piirkondades Abhaasias ja Lõuna-Osseetias on Euroopa Parlamendi selge toetus väga oluline.