Eestile oluline kütusekvaliteedi resolutsioon saab jõustuda

Euroopa Parlament ei toetanud täna resolutsioonieelnõu, mis oleks tagasi lükanud Euroopa Komisjoni kütusekvaliteedi direktiivi.

Resolutsiooni tagasilükkamine on oluline Eestile ja Eesti põlevikivitööstusele. Direktiiv oli pikalt ette valmistatud ning arvestades ka Eesti olukorda. Seega annab tänane Euroopa Parlamendi otsus kindlustunde uuteks investeeringuteks, mis vähendavad ka keskkonnariske. Oluline on otsus ka Ida-Virumaa arengu seisukohast.