Iisraeli ja Palestiina rahumeelse koostoimimise tagab kahe riigi lahendus

Euroopa Parlament väljendas täna toetust Iisraeli-Palestiina kahe riigi lahendusele, et rahuläbirääkimiste tulemusel kujuneks lahendus, kus Iisrael ja Palestiina teineteist tunnustavad.

Lähis-Idas ei teki rahu enne, kui Iisrael ja Palestiina jõuavad tegelike läbirääkimisteni, mis viib teineteise täieliku tunnustamiseni. Selle eeldus on Hamasi rünnakute lõppemine Iisraeli territooriumi vastu ning otsus tunnustada Iisraeli eksistentsiõigust. Samuti tuleb Iisraelil lõpetada asundustegevus.

Äärmiselt oluline on hoiduda vägivallast, vastasel juhul kasvab nii Iisraelis kui Palestiinas peale taas uus põlvkond inimesi, kes on vaenust ja vägivallast mõjutatud.