USA Senati piinamisjuhtumite raport ei tohi tähendada tagasitõmbumist edasises terrorismivastases võitluses

USA Senati raportis avalikustatud piinamise kasutamine ning kinnipeetavate julm ja ebainimlik kohtlemine on pälvinud laialdast hukkamõistu. Need toimepandud kuriteod ja sellega kaasnenud pahameel ei tohi aga pidurdada terrorismivastast võitlust.

Senati raportis avaldatud kuritegudesse tuleb suhtuda igati tõsiselt, samas ei tohi see tähendada tagasitõmbumist edasises terrorismivastases võitluses. Ka viimase nädala sündmused, mil tapeti üle 120 lapse Pakistani koolis, inimesi Austraalia kohvikus, jätkuv ISILi terror Iraagis ja Süürias, äärmuslaste tegevus Nigeerias räägivad karjuvast vajadusest veelgi enam rahvusvahelises koostöös panustada terrorismivastasesse võitlusesse nii Euroopas kui kogu maailmas.

Terrorismioht on paraku kasvanud nii süstemaatilise tegevuse kui üksikintsidentide näol.