2015. aasta humanitaarabieelarved peavad kasvama, sest põgenikke tuleb juurde

Euroopa Liit ja ÜRO peavad senisest enam panustama konfliktikolletest pärit põgenikele toidu ja muu humanitaarabi andmisel, sest lahendamata ning uued konfliktid toodavad põgenikke juurde.

Et ükski suurem konflikt lõppeval aastal lahendust ei saanud ning neid tekkis hoopis juurde, siis kaasnes sellega paraku ka põgenikearvu kiire kasv. See on aga tähendanud, et toitu ja muud humanitaarabi põgenikele ei jätku.SYRIA-CONFLICT

Nii tegi ÜRO kuu aega tagasi pretsedenditu sammu, kui teatas, et peatab 1,7 miljoni Süüria põgeniku toiduabiga varustamise, sest selleks ei jätku raha. Tänu laialdasele rahakogumiskampaaniale õnnestus toiduabi andmine küll paar nädalat hiljem osalilselt taastada, kuid see on kurb näide, kuidas senised humanitaarabieelarved ei tule toime enam uute põgenikega, keda arvukad konfliktid iga päev juurde toodavad.

Nii Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide kui ÜRO algava aasta humanitaarabieelarved tuleb viia vastavusse tegeliku olukorra ning põgenike arvuga, et need inimesed, kes niigi on kannatanud, ei peaks ka põgenikena jätkuvalt ellujäämise nimel võitlema. Loomulikult aitaks põgenike arvu vähendada ka iga lahendatud konflikt – on see siis Süüria kodusõda, ISILi tegevus Iraagis või Ukraina konflikt ja paljud teised.