Valgevene on ainuke ELi idapartnerluse riik ilma külmutatud konfliktita

Kuuest Euroopa Liidu idapartnerluse riigist viie territooriumile on tekitatud külmutatud konflikti ala,  et mõjutada nende riikide välispoliitilist suunavalikut ja käitumist.

Seni on ainukesena pääsenud Valgevene, kuid ka nüüd on Valgevene suhted Venemaaga pingestumas, mille üks väljundeid on tollikontrolli taastamine Vene-Valgevene piiril, kuigi mõlemad kuuluvad tolliliitu.

Külmutatud konfliktid on Gruusias Abhaasia ja Lõuna-Osseetia, Moldovas Transnistria, Aserbaidžaanil ja Armeenial Mägi-Karabahhia ning nüüd Ukrainal ka Krimm ja Donbass. Kõiki neid soojendatakse vajadusel üles, et riigi normaalset arengut pidurdada.

Venemaa manipuleerib praegu Ukraina Krimmi ja Donbassi kõrval aktiivselt ka Abhaasia ja Lõuna-Osseetiaga, sõlmides nendega liidulepinguid. Ainus lahendus on külmutatud konfliktialade lõpetamine ja kõigi riikide territoriaalse terviklikkuse austamine. Vastasel korral jääb konfliktioht kõrgeks.