Soomest ja sõpradest

Soome on me lähemaid sõpru. Seda sõprust ja erisuhet tuleb hoida ja sellesse panustada. Maailmas pole eriti riike ja ühiskondi, kes oleks teineteisele nii lähedased.
Mõni nihkesse läinud väljaütlemine ei saa ega tohi seda kahjustada. Alati tuleb silme ees hoida suurt pilti.