Terroristlike rünnakute ennetamiseks tuleb tugevdada ELi piirikontrolli ja vahetada luureinfot

Euroopa Liit saab astuda konkreetseid samme terroristlike rünnakute ennetamiseks Euroopa riikides.

Nii tuleks tugevdada Euroopa Liidu välispiiride kaitset ja kontrolli piiril, samas mitte loobuda või nõrgestada Schengeni viisaruumi ja reeglistikku. Samuti tuleb kiiresti tugevdada Eurojusti ja Europoli. Edasi saab arendada reisijate andmete infovahetust, kuid see peab käima käsikäes ELi andmekaitse direktiiviga.

Lisaks tuleks muuta ELi luurekeskus (IntCen) täiemahuliseks Euroopa Luureteenistuseks. See on vajalik, sest info ja riskianalüüsi jagamine ELi liikmesriikide vahel on võtmetähtsusega. Infot ju on, kuid seda ei kasutata ega jagata riikide vahel piisavalt. Seda on näidanud mitmete terrorirünnakute järel ilmnenud tõsiasjad.

Terroriohu suurenemise tõttu Euroopas tuleb need sammud astuda kiiresti.