Eesti peaks esitama taotluse Arktika Nõukogus vaatlejastaatuse saamiseks

Eesti peaks taotlema Arktika Nõukogu vaatlejaliikme staatust.

Arktikasse ja Arktika ümber koguneb järjest rohkem nii keskkonnaalaseid, aga ka majandus- ja julgeolekupoliitilisi huve ja arenguid ning Eesti kui Arktika Nõukokku mittekuuluv Artikale lähim riik peaks olema nende arengute juures.

Eesti on Arktika suhtelise läheduse tõttu ka mõjutatud arengutest, mis Arktika piirkonda puudutavad. Seda nii keskkonnas, majanduses kui julgeolekus.

Eesti peab võimalikult kiiresti lõpetama ettevalmistused vaatlejastaatuse taotlemiseks Arktika Nõukogus ning taotluse esitama. Vaatlejastaatust taotleb ka Euroopa Liit kui tervik, kuid see ei takista liikmesriikidel ka täiendavalt oma huvi ilmutada ja panustada.