Transponderiteta sõjalennukite lendamise lõpetamiseks tuleb muuta rahvusvahelisi reegleid

Tegin Euroopa Parlamendi täiskogu istungil sōnavõtu kus juhtisin tähelepanu, et rahvusvahelised lennundusreeglid vajavad muutmist, et lõpetada sõjalennukite ohtlikud lennud väljalülitatud transponderitega Euroopa õhuruumis ning Euroopa Liit peaks selleks näitama initsiatiivi.

Euroopa Komisjon saab esineda initsiatiiviga muuta rahvusvahelist lennunduskonventsiooni ning muud reeglistikku, et kohustada ka sõjalennukeid lendama sisselülitatud transponderitega ja seda eriti tiheda tsiviillennukite liiklusega piirkondades.

Viimastel kuudel on kasvõi Läänemere piirkonnas olnud mitu ohtlikku intsidenti, kus nn nähtamatu Vene sõjalennuk on sattunud ohtlikult lähedale reisilennukile. Tegutsema tuleb hakata enne, kui midagi fataalset juhtub.

Eelmise aasta detsembris esitas Euroopa Komisjon päringu Euroopa Lennuohutusagentuurile seoses sagenenud intsidentidega tsiviillennukite ja transponderiteta lendavate sõjalennukite vahel. Sellest tuleb astuda samm edasi ja algatada ajale jalgu jäänud rahvusvaheliste reeglite muutmine.