ELi transpordivolinik kinnitas Urmas Paetile, et Euroopa Komisjon on asunud tegelema transponderiteta sõjalennukite lendudega

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc vastas minu arupärimisele, mis puudutas transponderiteta lendavate sõjalennukite ohtlikkust reisilennukitele, et pärast arupärimises nimetatud sündmusi palus Euroopa Komisjon Euroopa Lennundusohutusametil (EASA) hakata tehniliselt analüüsima tekkinud kokkupõrkeohtusid ning esitada oma järeldused ja soovitused.

Soovisin oma arupärimises teada, mida on Euroopa Komisjon ette võtnud lennuohutuse suurendamiseks, arvestades sagenenud Vene nn nähtamatute sõjalennukite lende Euroopa õhuruumis ja eriti Läänemere piirkonnas.

Transpordivolinik Bulc vastas ka, et Euroopa Komisjonil on andmeid mõne liikmesriigi kavatsuse kohta lennu ajal saata tundmatut õhusõidukit, millel puudub sekundaarradari (SSR) transponder või millel ei ole see sisse lülitatud. Nende kavatsuste kohaselt lendaksid sisselülitatud transponderiga hävituslennukid sihtmärgi vahetus läheduses. Niimoodi oleks võimalik tsiviillennujuhtimisüksustel anda lennuliiklusteavet tsiviilõhusõidukitele. Lisaks käivituks tänu sellele ka häire, mille õhus kokkupõrke vältimise süsteem annab tsiviilõhusõidukitele. Volinik lisas, et alustatud analüüsi tulemuste põhjal otsustab Euroopa Komisjon, missuguseid meetmeid on vaja tsiviillendude ohutuse tagamiseks võtta.

Minu jaoks on oluline, et Euroopa Komisjon on hakanud sisselülitamata transponderitega lendavate sõjalennukite tekitavate riskidega tegelema. Vaja on täiendada ka rahvusvahelisi lennundusreegleid, et riske vähendada ning Euroopa Liit võiks selles olla eestvedaja.