Terrorismivastases võitluses on vaja ühist tegutsemist

Suurenenud terrorismiohu vastu Euroopas saab vaid konkreetsete sammudega, nagu Euroopa Liidu välispiiri tugevdamine ja ELi luureinfoagentuuri loomine.

Seoses konfliktidega Euroopa ümber on suurenenud terrorioht ka Euroopas ning selle vastu saab vaid siis, kui kõik ELi liikmesriigid ja ELi juhtorganid ühiselt tegutsevad. Euroopa Komisjon, Nõukogu ja Parlament peavad esitama ühise paketi, et Euroopa avatud ühiskondades terrorismiriski vähendada, samas kaitstes inimeste põhiõigusi ja -vabadusi.

Väga olulised on ELi välispiiri tugevdamine ning luureinfo ja riskianalüüsi jagamine liikmesriikide vahel. Ilmselt oleks saanud mõned terrorirünnakud ära hoida, kui infot oleks adekvaatselt jagatud. Selle tagamiseks tuleb luua ELi luureinfoagentuur. Tegemist on võitlusega terroristide ja kurjategijate vastu, mitte tsivilisatsioonide või religioonide konfliktiga.