ISILi peatamine ja põgenike abistamine peab olema ELi välispoliitika selge eesmärk

Euroopa Liit vajab kiiresti konkreetset strateegiat, kuidas aidata kaasa äärmusrühmituse ISIL peatamisele nii Süürias kui Iraagis, aga ka võitlejate värbamise tõkestamisele Euroopa riikides.

Ütlesin Euroopa Parlamendi istungil Strasbourgis, et juba Süüria kodusõda tekitas 21. sajandi suurima humanitaarkatastroofi. Nüüd on sellele lisandunud ka ISILi õudused Iraagis ja Süürias. On oluline, et Euroopa riigid paneksid selgelt piiri oma kodanike liikumisele võitlema ISILi ridadesse. Aitame sama teha oma partnerriikidel, näiteks Kesk-Aasia riigid on sellega väga hädas.

Vaja on teha senisest tugevamat koostööd Araabia riikide ja Türgiga, keda tuleb ELi kandidaatriigina rohkem kaasata ELi ühtsesse välispoliitikasse nii võitluses ISILiga kui põgenike abistamisel.

Põgenike abistamine peab olema ka ELi humanitaarabi esmane prioriteet. Vajadusel tuleb arenguabi vahendeid suunata ümber humanitaarabiks, et miljonite inimeste kannatusi leevendada.

Tugevdada tuleb rahvusvahelisi piiranguid nii relvadega varustamisele kui raha ülekannetele, mis jõuavad ISILini. Selleks on vajalik ELi selge strateegia.