Mongoolia võttis Eestilt üle Internetivabaduse koalitsiooni juhtimise

Osalesin täna Ulan-Baatoris Euroopa Parlamendi delegatsiooni kohtumisel Mongoolia parlamendi esindajatega, kus ütlesin, et internetivabaduse koalitsiooni eesistujana sel aastal suudab Mongoolia loodetavasti laiendada nende Aasia riikide ringi, kes peavad internetivabadust oluliseks ning inimõiguste osaks.

Eelmisel aastal juhtis internetivabaduse koalitsiooni (Freedom Online Coalition) Eesti, kes andis eesistumise üle esimese Aasia riigina Mongooliale.

Mongoolia on läbi teinud kiire demokratiseerumise, mille hulka peab käima ka sõna- ja ajakirjandusvabaduse austamine. Ka on Mongoolia väga lähedal vaba turumajandusega riigi staatuse saamisele, Euroopa Liit on selles toetav.

Tõstatasin kohtumisel ka alalise viisavabaduse kehtestamise Mongoolia poolt ELi riikide kodanikele.

Kõne all oli ka Mongoolia julgeolekupoliitiline olukord. Suhted Euroopa Liiduga saavad siin tasakaalustada Mongoolia suhteid kahe suure naabri Hiina ja Venemaaga. EL peaks võimalikult ruttu avama Mongoolias oma esinduse.

Euroopa Parlamendi delegatsioon kohtub Ulan-Baataris ka Mongoolia parlamendi esimehe ja välisministriga ning valitsusväliste organisatsioonidega.