ELi välisasjade esindaja Mogherini vastas Eesti europarlamendi liikmete arupärimisele Indias olevate laevakaitsjate osas

Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Federica Mogherini ütles vastuses Euroopa Parlamendi liikmete Tunne Kelami, Urmas Paeti, Kaja Kallase, Indrek Tarandi ja Yana Toomi arupärimisele Indias kinnipeetud Eesti ja Briti laevakaitsjate kohta, et Euroopa Liit on selle küsimuse viimastel kuudel India esindajatega mitu korda tõstatanud.

“EL suhtus positiivselt laeva MV Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliikme õigeksmõistmisse juulis Madrasi kõrgema kohtu poolt ning on jälginud pingsalt Tamil Nādu politsei poolt India ülemkohtule esitatud kaebusega seotud sündmusi,” lisas Mogherini vastuses.

Ta lisas, et austades täielikult India seadusi ja India kohtute sõltumatust, pöörab EL jätkuvalt vajalikku tähelepanu kõnealusele ja muudele kohtuasjadele, mis on seotud ELi kodanikega, kes on Indias kinni peetud.

Urmas Paeti sõnul on oluline, et Euroopa Liidu välisteenistus seda suunda jätkaks ning suhtleks jätkuvalt ja pidevalt India võimudega kuni Eesti ja Briti kodanikud saavad kodumaale tagasi pöörduda.