Ukraina taotlusest ÜRO rahuvalvajate saatmise kohta Ida-Ukrainasse

Arvestades nii Minski kokkuleppeid kui nende osalist rikkumist on oluline, et ÜRO Julgeolekunõukogu toetaks Ukraina taotlust rahuvalvemissiooni algatamiseks Ukrainas idaosas.

Sõltumatu rahvusvaheline kohalolek rahuvalvena on ainuke võimalus hoida ära olukorra jätkuvat pingestamist ning vaherahu lõplikku nurjumist Ida-Ukrainas

ÜRO Julgeolekunõukogus on kaks ELi liikmesriiki alalised liikmed ning lisaks on ka ajutiste liikmete seas ELi liikmeid. Euroopa Liit peaks oma liikmeid julgeolekunõukogus toetama rahuvalvemissiooni algatamisel. EL peab seisma kõikides rahvusvahelistes kehandites Euroopa julgeoleku eest.

Hoolimata Minski kokkuleppest vajab Ukraina konflikt kiiresti otsest rahvusvahelist sekkumist, milleks kõige loogilisem on kinnistada relvarahu ning lubada riiki ÜRO rahuvalvejõud. Selle eeldus on muidugi, et Venemaa ei vetosta vastavat otsust ÜRO Julgeolekunõukogus. See samm võimaldaks vägivalla peatada ja lõpetada Ukraina edasised territooriumikaotused.

Kui õnnestuks vägivald peatada, siis oleks ka alust lootuseks pidada tegelikke poliitilisi kõnelusi, et konflikt lõpetada ning Ukraina saaks ise teha edasised valikud oma tuleviku osas.

Ka Euroopa Liidu missiooni loomine võiks aidata kaasa olukorra leevendamisele, kuid suure tõenäosusega ei laseks konflikti üks osapool Venemaa ELi missiooni oma kontrolli all olevale alale.