Esitasin Euroopa Komisjonile arupärimise lennuühenduste tagamise kohta Euroopa Liidu piiririikidega, seal hulgas Eestiga.

Lennuühenduste olemasolu ja sagedus on oluline majandusarengu ja konkurentsi elavdaja ka Euroopa Liidu sees. Mõistetavalt on ELi piiririigid selles osas kehvemas seisus, kui ELi kesksetes piirkondades asuvad riigid. Eriti keerulises olukorras on väiksemad ja ELi äärtel asuvad liikmesriigid, nagu Eesti, kus lennuühenduste arv ja sagedus on väikese turu tõttu piiratud. See takistab ka riigi kui terviku konkurentsivõime arengut.

Esitasin Euroopa Komisjonile arupärimise küsimusega milliseid samme Euroopa Liit kavandab, et aidata hoida ja arendada lennuühendusi ka ELi väiksemate riikidega, mis on ELi äärealadel.

Küsisin, et arvestades reisijatearvu suhtelist väiksust neis riikides, nagu ka Eestis, siis millist tuge saab EL anda, et säilitada rahvuslikku lennufirmat, kes on oluline ühenduste tagaja teiste ELi riikidega ning milliseid ELi õigusakte tuleks muuta, et ka ELi äärealadel elavate riikide kodanikel oleks tagatud piisav lennuühendus teiste ELi riikidega.