Eston Kohveri vabastamiseks tuleb rahvusvahelist survet suurendada

Täna möödub juba pool aastat politseinik Eston Kohveri kinnivõtmisest ja Venemaale viimisest.
Tegemist on kuriteo ja inimõiguste rikkumisega, mis tuleb viivitamatult lõpetada.
Nii Eesti, Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu kui paljud riigid on Venemaalt selgelt nõudnud Eston Kohveri vabastamist ja kodumaale saatmist. Ometi pole Venemaa reageerinud ning Kohver on jätkuvalt Moskva vanglas, eemal oma lähedastest. Rahvusvaheline kogukond peab Kohveri vabastamiseks survet suurendama ning hoidma sel teemal pidevalt tähelepanu kuni Kohver on vaba.
Tegin eile ettepaneku lisada Euroopa Parlamendi ettevalmistavasse Venemaa olukorra teemalisse resolutsiooni Eston Kohveri vabastamist nõudev osa. Ka pöördub europarlamendi liberaalide fraktsioon ELi välisasjade kõrge esindaja Mogherini poole kirjaga, et Kohveri vabastamisnõudega intensiivsemalt tegeldaks.
Pool aastat on Venemaa Eston Kohveri elust röövinud. See on väga pikk aeg. Eston Kohver peab saama vabadusse ja oma lähedaste juurde.