Soovin koos liberaalide fraktsiooniga Eesti laevakaitsjate juhtumi arutelu europarlamendis

Esitasin koostöös Euroopa Parlamendi liberaalide fraktsiooniga Euroopa Komisjonile suuliselt vastatava küsimuse taotluse seoses Eesti ja Briti laevakaitsjate kinnipidamisega Indias.

Praegune olukord rikub laevakaitsjate inimõigusi. Vaatamata Madrase kõrgema kohtu otsusele, ei ole mehed kätte saanud oma dokumente ja isiklikke asju ning neil ei ole lubatud Indiast lahkuda. Samas ei ole meeste kohaolek Indias praeguse protsessi ajal vajalik. Osadel laevakaitsjatel on tekkinud tõsised terviseprobleemid. Ühtlasi on tõsine mure nii meeste kui nende perede majanduslik ja psühholoogiline olukord.

India Ülemkohus pole seni otsustanud, kas võtab edasikaebuse menetlusse või mitte. Ka ei ole välja kuulutatud kuupäeva, millal kohtunikud selle otsuse teevad. Arvestades, et Madrase kõrgem kohus otsustas laevakaitsjatele esitatud süüdistustest loobuda ja et meeste kohalolek Indias ei ole kaasuse läbivaatamise ajal vajalik, peaksid India ametivõimud laevakaitsjad koju lubama ja tagastama nende dokumendid ja isiklikud asjad. Kaasus tuleb lahendada ilma edasiste viivitusteta ning kooskõlas rahvusvahelise õigusega.

Esitasin koostöös liberaalide fraktsiooniga Euroopa Komisjonile küsimuse, milliseid meetmeid on Euroopa välisteenistus kasutusele võtnud ja kavatseb võtta, et leida lahendusi sellele ning teistele sarnastele juhtumitele, mis on seotud ELi kodanike kinnipidamisega Indias.