Euroopa Parlamendi ja idapartnerluse riikide esindajad nõudsid MH17 allatulistamise süüdlaste selgitamist

Euronesti parlamentaarse assamblee istungil Jerevanis osalenud Euroopa Parlamendi liikmed ning ELi idapartnerluse riikide parlamentide esindajad võtsid täna vastu resolutsiooni, milles nõuavad kõikide osapoolte koostööd Malaisia reisilennuki allatulistamise uurimises ning süüdlaste väljaselgitamist.

Ütlesin istungil, et selle kuriteo eest vastutajad tuleb võimalikult kiiresti välja selgitada ja kohtu ette tuua. See uurimine ei saa jääda tulemusteta. On kahetsusväärne, et Venemaa ei tee endiselt piisavalt koostööd Malaisia reisilennuki allatulistamise sõltumatus ja rahvusvahelises uurimises.
Resolutsioonis mõistetakse ka hukka Venemaa agressioon Ukrainas ja Krimmi ebaseaduslik annekteerimine. Selline tegevus on olnud Venemaa reaktsioon Ukraina soovile liikuda ELi suunal. Venemaa peab austama Ukraina suveräänsust ja valikuid ning oma väed Ukrainast välja tõmbama ja lõpetama separatistide tegevuse toetamise Ida-Ukrainas.  Kuni Venemaa ei hakka täitma enda poolt võetud rahvusvahelisi kohustusi, peab EL sanktsioonidega jätkama.
ELi perspektiivist rääkides peaks maikuus Riias toimuv idapartnerluse tippkohtumine andma lisatõuke idapartnerluse tugevdamisele, seda eelkõige ELi ja idaparnerlusriikide vahelise poliitilise ja majandusliku koostöö tihendamise kujul. Idapartnerlus peab jääma ELi oluliseks poliitiliseks suunaks. ELi kohus on ka jätkata idapartnerlusriikide toetamist vajalike reformide läbiviimisel.
Neljas korraline Euronesti parlamentaarse assamblee kohtumine toimub Jerevanis 16.-18. märtsil.