Euroopa Komisjon vastas minu arupärimisele seoses Eesti-Soome rajatava gaasiühendusega

Euroopa Komisjoni liige Arias Cañete vastas minu arupärimisele seoses Eesti-Soome rajatava gaasiühendusega, et ELi finantsabi Eesti-Soome gaasijuhtme ning LNG terminali rajamiseks Eestisse võiks päevakorrale tulla juhul, kui teistest vahenditest ei piisa projektide rahastamiseks.

Ta vastas oma kirjas, et põhimõtteliselt peaks uut gaasitaristut rahastama turg ja vajaduse korral tuleks kasutada liikmesriikide reguleerivate asutuste sellekohaseid lahendusi. Sama kehtib ka Eesti ja Soome võrkudevahelise ühenduse ning LNG terminali kohta. ELi rahalise toetuse võimalust ja suurust ei ole siiski võimalik eelnevalt kindlaks määrata.

Euroopa Liidu ühtse energiapoliitika tugevdamise oluline osa on uute energiaühenduste rajamine ELi liikmesriikide vahel ning Eesti ja Soome gaasiühendus seda eesmärki täidabki.