Energiajulgeolekut suurendavad uued energiaühendused ELi sees ja idapartnerlusriikidega

Euroopa Parlamendi ja ELi idapartnerlusriikide ühisassamblee Euronesti istungil Jerevanis oli juttu energiajulgeolekust. Ütlesin, et kiiresti tuleb rajada nii ELi-siseseid kui ELi ja idapartnerlusriikide vahelisi uusi energiaühendusi, et suurendada energiajulgeolekut ja vähendada sõltuvust Venemaast. Venemaa avaldab oma naaberriikidele mitmel viisil survet, et nad Euroopa Liiduga tihedamast koostööst loobuksid. Ühe poliitilise relvana on Venemaa kasutanud riikide energiaga varustamist.

EL ja idapartnerluse riigid peavad tegema tihedamat koostööd, et kindlustada vastastikune energiajulgeolek ja vähendada energiasõltuvust Venemaast, mis aitaks ka lõpetada olukorra, kus Venemaa saab kasutada energiat oma naaberriikide mõjutamiseks. Riikidel on õigus ise otsustada oma poliitilise ja majandusliku tuleviku üle.

Neljas korraline Euronesti parlamentaarse assamblee kohtumine toimus Jerevanis 16.-18. märtsil. Sellest võtsid osa Euroopa Parlamendi liikmed ning ELi idapartnerluse riikide parlamentide esindajad.