Euroopa Parlament otsustas anda Ukrainale 1,8 miljardit eurot finantsabi

Ütlesin täna sõnavõtus Brüsselis Euroopa Parlamendi täiskogus hääletusel olnud ELi 1,8 miljardi euro suuruse makromajandusliku finantsabi andmise kohta Ukrainale, et sellega näitab EL selget toetust Ukraina reformidele.

Ukraina on väga keerulises olukorras, kuivõrd püüab vajalikke reforme ellu viia ajal, kui riigi idaosas on käimas relvakonflikt ja osa Ukraina territooriumist – Krimm – on ebaseaduslikult annekteeritud Venemaa poolt. Raskendavateks oludeks on veel ka Venemaa-poolsed kaubanduspiirangud ning Ukraina-Venemaa vahelise maagaasivaidluse ägenemine. Ukrainas on kriitilise tähtsusega reformideks muuhulgas võitlus korruptsiooniga, ettevõtluskeskkonna parandamine, uuendused sisejulgeolekuasutustes, maksureform ning ümberkorraldused energiasektoris.

EL kinnitab Ukrainale täiendava makromajandusliku abi andmisega, et on valmis olema toeks nendele riikidele, kes majanduslikult ja poliitiliselt rasketel aegadel viivad ellu riigile vajalikke reforme. Me oleme rõhutanud muudatuste vajalikkust Ukrainas ning selle kõrval on oluline ka tegudega näidata, et võtame oma poliitilisi kohustusi tõsiselt.

Finantsabi andmise kõrval peab EL jätkama Venemaa-vastaste sanktsioonidega kuni Venemaa hakkab täitma Minskis kokkulepitut.