Kuuest ELi idapartnerluseriigist viie territooriumil on üks või mitu külmutatud konflikti

Täna toimus Brüsselis kohtumine Gruusia Vaba Demokraatliku partei esimehe ja endise kaitseministri Irakli Alasaniaga. Ütlesin kohtumisel, et Venemaa püüab külmutatud konfliktialade kaudu Gruusia arengut pidurdada. Nii nagu ta teeb seda ka teistes riikides, kuhu on külmutatud konflikt tekitatud.

Valgevene on ainuke ELi idapartnerluse riik kuuest, kus ei ole külmutatud konflikti. Loodetavasti jääb see nii. Gruusias on neid lausa kaks – Abhaasias ja Lõuna-Osseetias – ning paraku näitavad Venemaa sammud, et Venemaa püüab neid piirkondi lõplikult annekteerida.

ELi ja NATO suunalisele liikumisele on Gruusias toetus jätkuvalt kõrge ning EL peaks sellele vastama viisalihtsustusega ja vabakaubanduslepingu jõustamisega lähitulevikus.

Alasania ütles, et kui Gruusia on edukas Euroopa Liiduga integreerumisel, on ka Abhaasia ja Lõuna-Osseetia tulevik paremini kindlustatud, kui Venemaaga koostööd tehes ning seda teavad abhaasialased ja osseedid ka ise. Euroopa Liidu rollist rääkides pidas Alasania oluliseks sealse kodanikuühiskonna toetamist, sest tema hinnangul aitaks ELi panus üles ehitada usaldust Gruusia ning Abhaasia ja Lõuna-Osseetia vahel.