ELi piirivalveagentuuri juht: mõistetav, et Eesti ei osale Läänemereriikide ja Vene piirivalve ühisõppusel ka Eston Kohveri kinnivõtmise tõttu

Euroopa piirivalveagentuuri Frontex juht Fabrice Leggeri vastas minu märgukirjale seoses ELi Läänemere-äärsete riikide kutsumisega osalema koos Vene piirivalvega ühisõppustel Zapad 2015, et mõistab põhjuseid, miks Eesti otsustas õppusel mitte osaleda ning on teadlik, et ka Läti ja Leedu loobuvad osalemisest. Ühtlasi jagas ta oma vastuses muret Eesti kaitsepolitsei ametniku Eston Kohveri röövimise pärast.

Saatsin märgukirja Euroopa Liidu välisasjade kõrgele esindajale Federica Mogherinile, Euroopa Komisjoni migratsiooni ja siseasjade volinikule Dimitris Avramopoulosele ja Euroopa piirivalveagentuuri Frontex juhile Fabrice Leggerile, et Läänemerega piirnevate Euroopa Liidu riikide ja Venemaa piirivalveteenistuste ning Frontexi planeeritav juuni lõpuni kestev ühisõppus Zapad 2015 ei ole praeguses rahvusvahelises olukorras sobilik. Seda ka Eston Kohveri röövimise tõttu, milles osales vähemalt kaudselt ka Vene piirivalveteenistus. Samuti polnuks Vene piirivalve osaluseta võimalik sissetung ning võitlejate ja relvade vedu Venemaalt Ukrainasse. Soovitasin kirja adressaatidel ümber hinnata nende õppuste sobilikkus ELi riikidele ja institutsioonidele ning reageerida vastavalt sellele.

Leggeri lisas, et Frontexil pole nende õppuste osas suurt koordineerivat rolli. Samas teatas ta, et Soome, Norra ja Poola kinnitasid hiljuti valmidust osalemist piirivalveühisõppustel koos Venemaaga jätkama.