217 europarlamendi liiget nõuab Sudaani massivägistamise põhjalikku uurimist

Euroopa Parlamendi 217 liiget kritiseerivad ELi välisasjade kõrgele esindajale Federica Mogherinile saadetud ühiskirjas ÜRO ja Aafrika Liidu ühismissiooni (UNAMID) tegevust, öeldes, et missioon ei suutnud möödunud aasta lõpus Sudaanis sõjaväelaste poolt sooritatud massivägistamisele asjakohaselt reageerida ega juhtumist raporteerida.

Kirjutasin ka sellele kirjale alla. Sudaanis toimunu on ränk kuritegu, mis vajanuks kiiret reageerimist ja süüdlaste väljaselgitamist. Paraku on ÜRO ja Aafrika Liidu ühismissiooni töös olnud väga suuri vajakajäämisi, mis puudutab Sudaani sõjaväe sooritatud sõjakuritegude uurimist ja nendest raporteerimist. Kui sellistele kuritegudele ei suudeta otsustavalt reageerida, siis pääsevad süüdlased karistuseta, mis julgustab neid sõjakuritegudega jätkama.

Oma kirjas nõuavad europarlamendi liikmed, et ÜRO algataks põhjaliku uurimise seoses UNAMIDi tegevusega Tabitis ja Põhja-Darfuris laiemalt. Samuti nõutakse kirjas sõltumatute ekspertide rühma loomist hindamaks UNAMIDi töö tulemuslikkust alates selle tegutsemise algusest 2008. aasta jaanuaris. Kirjas nõutakse ka kohest kaitset, humanitaarabi osutamist ning vajaliku ravi ja nõustamise võimaldamist Tabiti elanikele, seda eelkõige naistele ja tüdrukutele.

Euroopa Parlamendi liikmed rõhutavad, et kuivõrd EL soovib olla inimõiguste eest seisja ning globaalne jõud naiste õiguste kaitsmisel ja humanitaarkriisidega tegelemisel, siis on ka ELi välisasjade kõrgel esindajal väga asjakohane ÜRO tegevust oma võimaluste piires mõjutada.

31. oktoobri ööl vastu 1. novembrit 2014 ründas 650 Sudaani sõdurit Tabiti küla Darfuris ning vägistas 200 naist ja tüdrukut, kellest 80 olid alaealised. UNAMIDi uurijad, kes paiknesid vaid 30 miili kaugusel, saabusid sündmuskohale kolm päeva hiljem ning intervjueerisid tunnistajaid, kes kinnitasid juhtunut. Vaatamata sellele teavitas UNAMID pärast suhtlust Sudaani sõjaväe esindajatega, et ei leidnud süüdistustele tõestust.