Pöördusime koos europarlamendi liberaalide esimehe Verhofstadtiga Eston Kohveri vabastamise teemal ELi välisasjade kõrge esindaja poole

Euroopa Parlamendi Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu (ALDE) fraktsiooni esimees Guy Verhofstadt ja mina pöördusime ühiskirjas ELi välisasjade kõrge esindaja Federica Mogherini poole seoses Eston Kohveri röövimisega ja tema jätkuva vangistuses hoidmisega Moskvas.
Palume ühiskirjas Mogherinil käsitelda Kohveri röövimise ja ebaseadusliku kinnipidamise probleemi kõikidel kahepoolsetel ja mitmepoolsetel kohtumistel Venemaa ametivõimudega ja teha endast kõik oleneva Eston Kohveri vabastamiseks.
Ühiskiri pööras Mogherini tähelepanu ka sellele, et Eston Kohveri röövimisega on Venemaa ametivõimud rikkunud rahvusvahelist õigust, kuivõrd Venemaa julgeolekuametnikud sisenesid ebaseaduslikult Eesti territooriumile ja röövisid Eesti kodaniku. Eesti on Kohveri viivitamatuks vabastamiseks astunud kahepoolses suhtluses Venemaaga mitmeid diplomaatilisi ja konsulaarsamme. Oleme tõsiselt mures praeguse menetluse pärast, kuivõrd Kohveri ebaseaduslikku kinnipidamist on pikendatud 5. aprillini ning temalt on võetud õigus õiglaseks kohtupidamiseks ning Vene riigi poolt määratud advokaat ei paku asjakohast õiguslikku abi.
Samuti juhtisime tähelepanu Kohveri tervislikule seisundile, mis on kinnipidamise ajal halvenenud. Pärast korduvaid taotlusi lubati Eesti arst Kohverit vaatama, tänu millele ta sai vajalikku arstiabi ja ravimeid.