2016. aasta tuleb kuulutada Euroopas naistevastase vägivalla vastu võitlemise aastaks

Ühinesin europarlamendi deklaratsioonikavaga, millega palutakse Euroopa Komisjonil kuulutada 2016. aasta Euroopas naistevastase vägivalla vastu võitlemise aastaks.
 
Naistevastane vägivald on tõsine probleem nii Euroopas kui ka mujal maailmas, mis takistab soolise võrdõiguslikkuse saavutamist ja on levinuim inimõiguste rikkumise viis. Naistevastase vägivalla tõkestamiseks tuleb ühiskonnas jõuda nulltolerantsini. Kuigi paljudele on iseenesest mõistetav, et vägivald on lubamatu, siis paraku on ka neid, kelle suhtumine vajab olulist muutmist.
 
Deklaratsioon viitab, et naistevastane vägivald kujutab endast naiste põhiõiguste rikkumist seoses väärikuse ja võrdsusega ning õiguskaitse kättesaadavusega.
 
Euroopa teema-aastate eesmärk on suurendada teadlikkust vastavatest teemadest, julgustada arutelu ja muuta suhtumist. Seda tähistatakse igal aastal alates aastast 1983. Käesolev aasta on Euroopa arenguaasta.