Esitasin  Euroopa Komisjonile päringu seoses Euroopa riikidest ISILi ridadesse siirduvate ja sealt naasvate võõrvõitlejatega

Esitasin Euroopa Komisjonile arupärimise seoses Euroopa riikidest ISILi ridadesse siirduvate võõrvõitlejatega.

Tegemist on järjest kasvava julgeolekuriskiga Euroopale, kuivõrd mingil hetkel naasevad osa nendest  inimestest tagasi Euroopasse koos uute sidemetega,  võitlusoskuste ja radikaalsete äärmuslike ideedega.

Sellest tulenevalt küsisin Euroopa Komisjonilt, kuidas plaanib EL takistada võitlejate liikumist ELi riikidest Süüriasse, Iraaki ja teistesse riikidesse, et ühineda ISILiga. 

Arvestades ka seda, et üha rohkem ELi riikide elanikest võõrvõitlejaid naaseb Euroopasse, siis küsisin kuidas plaanib Euroopa Liit seda teemat käsitleda, et välistada terroriaktide või muude kuritegude toimepanekut nende inimeste poolt Euroopas ning kas on kavas anda soovitus liikmesriikidele võõrvõitlejatena konfliktides osalemine kriminaliseerida.