EL soovib Eesti-Vene piirilepingute jõustumist

Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Federica Mogherini vastas minu arupärimisele seoses Eesti ja Venemaa piirilepingute jõustamisega, et Euroopa Liit ootab väga Eesti-Vene piirilepingute võimalikult kiiret ja täielikku ratifitseerimist.
Mogherini ütles oma kirjas, et Euroopa Liidu piiride õiguskindlus on ELi jaoks väga oluline ning et EL on toetanud Eesti püüdlusi jõuda Venemaa Föderatsiooniga kokkuleppele kahepoolse piirilepingu üle. Ning lisas, et EL soovib, et Venemaa Föderatsioon käivitaks piirilepingu ratifitseerimise Riigiduumas, nagu selle on juba käivitanud Riigikogu.
Vene Riigiduuma alustab loodetavasti peatselt lepete ratifitseerimist, et pärast rohkem kui 20 aastat kestnud ettevalmistusi, saaks Eesti-Vene piiriküsimuse selgelt lahendatud. Leian, et mida vähem on Venemaaga suuri lahtisi küsimusi, seda parem ning riigipiiri küsimus on selgelt selline teema. Euroopa Liidu selge toetus piirilepingute ratifitseerimisele ja jõustumisele kinnitab seda.