Euroopa Liit jälgib Eston Kohveri juhtumit tähelepanelikult ja peab seda rahvusvahelise õiguse rikkumiseks

Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Federica Mogherini vastas minu arupärimisele seoses Eesti politseiametniku Eston Kohveri röövimisega ja Moskvas vangis hoidmisega.
Mogherini kinnitas saadetud vastuses, et Eston Kohveri röövimine Venemaa julgeolekuteenistuste poolt Eesti territooriumil Eesti-Vene piiri lähistel on pälvinud ELi välisasjade kõrge esindaja täit tähelepanu. Mogherini lisas, et selle murettekitava vahejuhtumi küsimus on korduvalt tõstatatud kohtumistel Venemaa ametivõimudega.
Samuti ütles Mogherini oma vastuskirjas Paetile, et EL on teinud ühemõtteliselt selgeks, et ELi kodaniku sellisel viisil röövimine ja meelevaldne kinnipidamine Venemaa Föderatsiooni poolt kujutab endast rahvusvahelise õiguse rikkumist ja piiride puutumatuse põhimõtte rikkumist.
Eston Kohveri juhtumit tuleb järjepidevalt rahvusvahelise üldsuse tähelepanu all hoida kuni tema vabastamiseni. Praeguseks on Venemaa röövinud Eston Kohveri elust juba üle seitsme kuu ning kohtupidamise farss jätkub. See uurimine ja kohtupidamine on illegaalsed ning Kohver tuleb vabastada.
Mogherini ütles, et EL jätkab Eston Kohveri juhtumi tähelepanelikku jälgimist, nõudes endiselt Kohveri viivitamatut vabastamist ja turvalist tagasitoimetamist Eestisse. EL tuletab ka jätkuvalt meelde, et Eston Kohverit tuleks kohelda kooskõlas Venemaa Föderatsiooni poolt võetud kohustustega, mis tulenevad rahvusvahelistest inimõigusi käsitlevatest õigusaktidest.