ELi riikide ja Vene piirivalve ühisõppus pole praeguses rahvusvahelises olukorras ning Eston Kohveri röövimise taustal sobilik

Saatsin Euroopa Liidu välisasjade kõrgele esindajale Federica Mogherinile, Euroopa Komisjoni migratsiooni ja siseasjade volinikule Dimitris Avramopoulosele ja ELi piiriagentuuri Frontex juhile Fabrice Leggerile märgukirja, et Läänemerega piirnevate Euroopa Liidu riikide ja Venemaa piirivalveteenistuste ning Frontexi planeeritav juuni lõpuni kestev ühisõppus Zapad 2015 ei ole praeguses rahvusvahelises olukorras sobilik. Seda ka Eston Kohveri röövimise tõttu.

On selge, et Vene piirivalvurid olid seotud Eesti kaitsepolitsei ametniku Eston Kohveri röövimisega või olid selle toimumisest vähemasti teadlikud. Samuti ei ole õppuse toimumine kooskõlas Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga, arvestades olukorda Ukrainas ja seda, et Vene piirivalvurid on aktiivselt osalenud Krimmi okupatsiooni toetamises ning aidanud kaasa relvade toimetamisele Ukraina territooriumile.

Venemaa kasutab ühisõppusel oma relvajõude, millega teised osalejad pole nõustunud. Samuti on kohatu harjutuste nimetus. Õppuse nime Zapad saab seostada ka sõjaliste õppustega, kuivõrd Venemaa on varasemalt kasutanud seda nimetust Euroopa riikide vastase legendiga sõjaliste treeningute puhul. Samas piirivalvete koostöö ei peaks olema sõjaluse iseloomuga.

Juhul kui Euroopa Liidu liikmesriigid osalevad praegusel ajal ühisõppusel, siis kahjustab see Euroopa Liidu Ukraina sündmustest tuleneva Vene-suunalise poliitika tõsiseltvõetavust.

Eesti, Läti ja Leedu ei osale minu andmetel nendel ühisõppustel ning on sellest ka asjassepuutuvaid teavitanud. Võttes arvesse ülaltoodud argumente, soovitan ümber hinnata nende õppuste sobilikkus ELi riikidele ja institutsioonidele ning reageerida vastavalt sellele.