Suhete normaliseerumine Armeenia ja meie NATO liitlase Türgi vahel on oluline kogu Kaukaasia julgeolekule

Euroopa Parlamendis võeti vastu Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva resolutsioon. Ainuüksi tuleviku kuritegude ärahoidmiseks tuleb kõik senised inimsusevastased kuriteod hukka mõista.
Samas on oluline, et Türgi ja Armeenia suhted saaksid normaliseeruda. See aitaks oluliselt panustada kogu Lõuna-Kaukaasia julgeoleku ja stabiilsuse tagamisse. Tuleb julgustada kõneluste tekkimist ja tihedamat koostööd Armeenia ja Türgi vahel. Peame tegelema kodanikuühiskonnaga ning toetama nii noorte kui ka ettevõtjate, meedia ja kultuuritegelaste ning kõikide teiste eluvaldkondade esindajate omavahelist suhtlust ja läbisaamist.

Armeenia-Türgi suhete normaliseerumise protsessi algatus on hea näide ning seda tuleks koos ELi toetusega jätkata.