Interpoli kuritarvitamine ebademokraatlike riikide poolt tuleb lõpetada

Korruptiivsed ja autoritaarsed riigid  kuritarvitavad Interpoli isikute tagaotsimissüsteemi järjest enam ja kasutavad seda kodanikuaktivistide, ajakirjanike ja opositsioonipoliitikute tagakiusamiseks. Selle takistamiseks tuleks Interpoli isikute tagaotsimiskorraldust muuta.
Avatud Dialoogi Sihtasutus (The Open Dialog Foundation) tõdeb oma hiljuti avaldatud raportis, et mitmed ebademokraatlikud riigid kasutavad Interpoli poliitiliste oponentide tagakiusamiseks. Raport viitab, et 187 Interpoli liikmesriigist 106 on Freedom House’i hinnangul kas mittevabad või osaliselt vabad. Kõige aktiivsemate Interpoli süsteemi kuritarvitajatena nimetab raport Venemaad, Valgevenet ja Kasahstani.
Interpol võimaldab tagada riikidevahelise tiheda koostöö võitluses kuritegevuse vastu, kuid kui autoritaarsed riigid hakkavad organisatsiooni poliitilise relvana kasutama, tuleb Interpoli tegevuse senist korraldust muuta. Eelkõige tuleks täiendada süsteemi, tundmaks paremini ära poliitiliselt motiveeritud tagaotsimistaotlusi.
Samuti tuleks läbi vaadata reeglid olukordades, kus isik on rahvusvahelise kaitse saaja, kuid ühtlasi ka kirjas tagaotsitavana Interpoli süsteemis. Näiteks on juhuseid, kus ELi liikmesriigid tunnistavad isikut pagulasena, kuid samas otsitakse teda Interpoli kaudu ning seetõttu on inimene vahistamise kartuses pidanud loobuma reisimisest teise ELi liikmesriiki.