ELi piirivalveagentuuri Frontex praegusest eelarvest ei piisa välispiiri kaitseks

Euroopa Komisjoni liige Dimitris Avramopoulos vastas minu arupärimisele, et Euroopa Komisjonil tuleb suurendada Euroopa piiriagentuuri Frontexi operatiivset suutlikkust, kuid selle praegusest eelarvest ei piisa Euroopa ühise välispiiri kaitsmiseks.

Avramopoulos ütles oma vastuses, et võimalusi suurendada Frontexi eelarvet 2016. aastal ja edaspidi tuleb hinnata eelarvemenetluse käigus. “Tuginedes komisjoni jaoks koostatud Euroopa piirivalvesüsteemi loomise teostatavusuuringu tulemustele ja Frontexi töö käimasolevale sõltumatule hindamisele, kavatseb komisjon käivitada ELi tasandil poliitilise arutelu välispiiri kontrolli tuleviku üle, ” lisas ta.

Esitasin Euroopa Komisjonile Frontexi tugevdamise teemalise arupärimise, kuivõrd rändesurve ja kuritegevus ELi piirialadel kasvavad kiiresti. Sellest tulenevalt küsisin, milliseid vastuargumente võib leida Frontexi muutmisele ametiks, millel on stabiilne eelarve ja usaldusväärsed vahendid ning mida rahastataks põhiliselt ELi eelarvest ja mis ei sõltuks liikmesriikide rahastamisest. Samuti küsisin oma arupärimises, kas komisjon nõustub seisukohaga, et Frontexi ja ELi piiride kaitsmine vajavad kohest tugevdamist.