Euroopa Parlament nõuab Ukraina piloodi Savtšenko kohest vabastamist

Euroopa Parlament võttis eile vastu Nadja Savtšenko vabastamist nõudva resolutsiooni

Venemaa peab Ukraina piloodi Nadja Savtšenko viivitamatult ja tingimusteta vabastama. Ukraina piloodi tervis on oluliselt halvenenud ning Savtšenko olukorra ja tervise eest vastutab täielikult Vene võim.


Venemaa röövis Nadja Savtšenko ning on teda peaaegu aasta alusetult vangis kinni hoidnud. Venemaal puudub igasugune seadulik alus või kohtupädevus tema kinnipidamiseks, tema suhtes juurdluse teostamiseks ja talle süüdistuse esitamiseks. Nadja Savtšenko sõjavangina Venemaa vanglas kinnipidamine on Genfi konventsiooni rikkumine.

 Vene võimud peavad Savtšenko juurde lubama erapooletud rahvusvahelised arstid ning hoolt kandma selle eest, et kõik temale tehtavad meditsiinilised ja psühholoogilised läbivaatused viiakse läbi ainult tema enda nõusolekul ning võttes arvesse, et ta on pikalt näljastreiki pidanud. Samuti tuleb rahvusvahelistele humanitaarorganisatsioonidele võimaldada püsiv juurdepääs temale.

Savtšenko juhtum tuleks   tõstatada ka järgmistel Minski kokkulepete rakendamise kontaktrühma kohtumistel Normandia formaadi raames. Samuti peab Euroopa Liit jätkama olukorra jälgimist ning tõstatama Savtšenko küsimuse kohtumistel Venemaa ametivõimudega. Savtšenko vabastamine ei ole vajalik mitte ainult Venemaa ja Ukraina suhete parandamiseks, vaid oleks ka sõnum sellest et Venemaa ametivõimud tunnustavad põhilisi inimõigusi.

Savtšenko valiti eelmise aasta oktoobris Ukraina parlamendi liikmeks ja kuulub Ukraina delegatsiooni Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee juures ning omab sellest tulenevalt rahvusvahelist puutumatust. Venemaal on rahvusvaheline kohustus Savtšenko puutumatust austada.